Disclaimer - NL

NederlandsNL    Frenchfr-FR    GermanDE-CH-AT    ItalianItaly    English (UK) 

×

Fout

Please download the CEGCore framework from www.chronoengine.com then install it using the 'Extensions Manager'

1. Content
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina's of de complete publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. Verwijzingen en koppelingen
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte verwijzingen naar deze pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van de illegale inhoud en de mogelijkheid om de bezoekers van zijn site beschermen tegen het bekijken van deze pagina's zou zijn. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die er gepresenteerd wordt, is alleen de auteur van de desbetreffende pagina's aansprakelijk, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele posten of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of maillijsten beschikbaar gesteld door zijn pagina.

3. Copyright
De auteur heeft de intentie om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dit niet mogelijk, aan te duiden auteursrecht van de respectievelijke object. Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur is gereserveerd. Elke duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder toestemming van de auteur.

4. Privacybeleid
Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, de input van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan ​​- indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen voor marketing doeleinden is verboden, zullen overtreders die ongewenste spamberichten worden gestraft.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer is als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd te worden beschouwd. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen blijven hierdoor niet aangetast.